Gebieds-ontwikkeling en omgevingsvisie

Soms heeft een kopje koffie meer effect dan een campagne

Bij gebiedsontwikkeling draait het vaak om het verkrijgen van draagvlak voor ‘ingrepen’ die impact hebben op het leven van mensen. Een stadsontwikkeling bijvoorbeeld, een groot nieuwbouwproject of een fusie van gemeenten. Dan is het belangrijk om verbinding en het gezamenlijk belang te zoeken. Begrip kweken, onbegrip weghalen, enthousiasme creëren. Dat lukt je vaak alleen als je de onderlinge ‘afstand’ zo klein mogelijk houdt. Specifiek rondom de ontwikkeling van een breed gedragen Omgevingsvisie is ‘communicatie in het klein’ van toegevoegde waarde in het proces. Studio Clara zet de juiste middelen in om de juiste mensen bereiken. Op straat, in het buurthuis en soms zelfs bij mensen thuis. Want soms heeft een kopje koffie aan de keukentafel van een bezorgde buurtbewoner meer effect dan een communicatiecampagne.

Studio Clara werkt voor: