Bruggen bouwen tussen burgers en beleid: thema's

Beleid transparant, tastbaar en relevant maken

Noem het participatie of inclusion: waar het (in ieder geval wat ons betreft) in de kern om gaat, is dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in de maatschappij. Steeds vaker grijpt de burger die kans ook zelf. En ligt de uitdaging juist bij de overheid om mee te (mogen) praten in netwerken van burgers, ondernemers en stakeholders. In ‘het echte leven’ en online op social media, platforms en forums. Studio Clara helpt (semi)overheden om toegang te verkrijgen tot de dynamische, horizontaal georganiseerde wereld van nu. Samen maken we (soms complexe) beleidsvoornemens transparant, tastbaar en relevant voor mensen. En we betrekken de verhalen van betrokkenen bij de formulering van beleid dat mede op hen is gericht. Want hoeveel online technologie je ook inzet: dáár worden mensen warm van!

Gebiedsontwikkeling en omgevingsvisie

Soms heeft een kopje koffie meer effect dan een campagne

Bij gebiedsontwikkeling draait het vaak om het verkrijgen van draagvlak voor ‘ingrepen’ die impact hebben op het leven van mensen.

Lees verder

Energie en klimaat

Hoe betrek je burgers bij het klimaatprobleem?

Meer nog dan andere thema’s, is het klimaatprobleem iets wat ons Nederlanders (en de Nederlanders die nog geboren gaan worden) allemaal raakt.

Lees verder

Circulaire economie

Slim beleid is slim veranderen

De maatschappelijke sympathie voor de circulaire economie neemt merkbaar toe. Burgers en bedrijven willen graag hun steentje bijdragen, maar het gaat niet vanzelf.

Lees verder

Studio Clara werkt voor: