Expertises en services

Als een vis in het water op het snijvlak van publiek en privaat

Netwerkende (semi)overheden weten dat hun nieuwe rol in de samenleving vraagt om nieuwe vormen van samenwerken met de samenleving. Geen beleid maken vóór maar beleid maken mét is niet alleen de wens: het is meer en meer realiteit. Beleid en communicatie volgen elkaar niet langer netjes op; ze vallen zo goed als samen in online communities, in PPS-constructies en in (social) media. Het koude communicatieproces, gericht op beheersbaarheid, mengt zich dus met het warme proces, waarin mensen en hun wensen en verwachtingen centraal staan. Waarin, vanuit de gedachte dat loslaten het nieuwe verbinden is, geprobeerd wordt om maatschappelijke impact te creëren samen met de maatschappij. Op het snijvlak waar overheid, onderwijs, bedrijfsleven en samenleving samenkomen, voelt Studio Clara zich als een vis in het communicatiewater. Samen met opdrachtgevers brengen we een inspirerende, communicatieve beweging op gang. En we zorgen ervoor dat de story wordt verspreid tot in de uithoeken van onze doelgroepen. Online, en offline.

Stap 1: Analyse van de communicatieuitdaging

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden

Beleid wordt steeds vaker mét en niet zozeer vóór mensen gemaakt. Communicatie is een wezenlijk onderdeel geworden van het beleidsproces.

Lees verder

Stap 2: Opzet van een communicatiestrategie

Weten hoe je mensen bereikt

De samenleving individualiseert, het medialandschap fragmenteert. Mensen nemen informatie, kennis en beleving tot zich via een ongekende mix van online en offline communicatiemiddelen en media.

Lees verder

Stap 3: Creatie en realisatie van communicatiemiddelen

Sparren met de samenleving

Onze consultants, conceptbedenkers, tekstschrijvers, vormgevers en animatoren hebben brede online en offline ervaring.

Lees verder

Studio Clara werkt voor: