Drie do’s en dont’s van dorpsmarketing

Studio Clara adviseert én ondersteunt gemeentes en regio’s bij de ontwikkeling van dorps-, city- en regiomarketing. We ontwikkelen in samenspraak met alle stakeholders een onderscheidende belofte, een kloppend verhaal en ondersteunen praktisch bij de opzet van organisatie en uitvoering van marketingactiviteiten.

In een serie do’s en dont’s (waarvan hier de eerste drie) leggen we de focus op dorpsmarketing. Hoe zet je een dorp stevig op de kaart? Hoe leg je de verbinding en zoek je het contrast met omliggende dorpen en steden? Hoe zorg je voor een sterk intern draagvlak?

Drie do’s en dont’s van dorpsmarketing

Ben je dorpsmarketeer of is het onderdeel van jouw takenpakket? Als strategische en creatieve ‘buitenboordmotor’ helpen we ook jouw gemeente graag een stukje verder. Stap voor stap kijken we welke onderdelen nog missen om samen te werken en te bouwen aan een helder verhaal dat gedragen en gesteund wordt binnen je gemeente. En dat kansen biedt voor de toekomst! 

Do!

Samen met stakeholders graven naar het onderliggende verhaal.

Don’t

Je blindstaren op een spitsvondige slogan

Een sterke slogan/pay-off kan zeker helpen om herkend te worden, maar staar je er niet blind op. Google maar eens: je kunt een hele bloemlezing maken van dorpsslogans die feitelijk weinig tot niks beloven. Je doet ’t in Durpen. Beleef ’t in Barven. Kampioen citymarketing van dit moment, Eindhoven, hééft niet eens een slogan. Maar wel een heel sterk verhaal dat perfect aansluit op de (herkenbare) kwaliteiten en mogelijkheden van de stad.

 

Soms heeft een dorp een onderscheidend kenmerk dat direct in het oog springt. Giethoorn met z’n sloten en vaarten, Volendam met z’n klederdracht en palingsound. Onontkoombaar. Heb je als dorp niet direct zo’n ‘asset’ voor dorpsmarketing, ga dan -samen met je belangrijkste stakeholders- gericht op zoek. Welke historie heeft ons gevormd tot wie we zijn? Waar liggen onze economische kansen en mogelijkheden? Wat vinden (toekomstige) bewoners, ondernemers en toeristen bij ons wat ergens anders niet (of minder) te krijgen is? Een écht sterke slogan volgt dan vanzelf (of niet).

Do!

Zoek aansluiting bij de gemeentelijke visie en strategie

Don’t

Maak van dorpsmarketing niet uitsluitend een gemeentefeestje

De behoefte om het dorp op de kaart te zetten, ontstaat meestal in het gemeentehuis. Vaak wordt dan meteen gedacht aan het trekken van toeristen naar het dorp (een bestuurlijke reflex). Maar ligt daar de werkelijke behoefte? Onderzoek onder je stakeholders kan bijvoorbeeld uitwijzen dat ‘het dorp’ niet zo trots is op zichzelf. En als je inwoners je belangrijkste ambassadeurs zijn (en dat zijn ze), moet je misschien juist dáár beginnen. En dan langzaam maar zeker uitbouwen ‘naar buiten’. Definieer je doelgroepen en doelstellingen van meet af aan daarom zo scherp mogelijk. En kijk vooruit. 

 

Zoek daarnaast aansluiting bij belangrijke strategische documenten en visies. ‘Klopt’ het verhaal van dorpsmarketing met strategie en toekomstvisie? Of werk je als dorp aan het ene doel maar promoot je een totaal ander doel? Stel, om Eindhoven weer even als voorbeeld te nemen, je marketingverhaal heeft drie pijlers: techniek, design en kennis. Dan is het logisch dat gemeentelijke strategie en visie dezelfde ambities hebben. En dat dáárin wordt geïnvesteerd!

Do!

Bedenk dat je dorp (gelukkig!) geen stad is

Don’t

Maak je dorp niet belangrijker dan het is

Boerenstronkeradeel: gateway to Europe! Sommige dorpsmarketeers vergalopperen zich in hun ambitie. Natuurlijk: er zijn veel overeenkomsten tussen citymarketing en dorpsmarketing. De (marketing)principes zijn veelal hetzelfde. Maar een dorp is geen stad en andersom. Ontdek jouw dorpse kwaliteiten en waarin je het (charmante) verschil maakt met ‘de stad’. Kies het ambitieniveau dat aansluit op je schaalgrootte, mogelijkheden en (realistische!) ambities.

 

Het klinkt misschien wat onaardig, maar toeristen denken echt niet in gemeentegrenzen. Ze gaan niet naar Otterlo, maar naar de Veluwe. Ze gaan niet naar Lage Zwaluwe, maar naar de Biesbosch. Zie dus het grotere plaatje en zoek de strategische samenwerking met omringende dorpen. Wat heeft ieder te bieden? Hoe ‘lok’ je bezoekers van het ene dorp naar het andere, zodat iedereen profiteert? De beste dorpsmarketing is soms ook/sluit aan op regiomarketing!

Studio Clara werkt voor: