Opzet van een communicatie-strategie

Weten hoe je mensen bereikt

De samenleving individualiseert, het medialandschap fragmenteert. Mensen nemen informatie, kennis en beleving tot zich via een ongekende mix van online en offline communicatiemiddelen en media. Hoe bereik en betrek je een versplinterde samenleving bij onderwerpen die ons allemaal raken? Op basis van de opdracht, de doelstellingen en de gewenste impact bij doelgroepen en stakeholders, ontwikkelt Studio Clara een integrale communicatie-aanpak en -strategie met de inzet van de juiste middelen en kanalen op het juiste moment in het proces. Studio Clara heeft de expertise in huis om de voortgang en het succes van communicatie te monitoren en tijdig bij te sturen als de resultaten uitblijven. Zo sturen we op online bereik (awareness) en activeren we mensen met online technieken om mee te doen.

Studio Clara werkt voor: