Energie en klimaat

Hoe betrek je burgers bij het klimaatprobleem?

Meer nog dan andere thema’s, is het klimaatprobleem iets wat alle Nederlanders (en de Nederlanders die nog geboren gaan worden) allemaal raakt. En waarin we samen zullen moeten optrekken. Zonder maatschappelijk draagvlak en actieve deelname van burgers en bedrijven, hapert de energietransitie en zakt het klimaatprobleem op de agenda. En dat moeten we niet willen.
Studio Clara draagt vanuit communicatie bij aan vergroting het probleembesef bij burgers en bedrijven. Plus we brengen oplossingen die burgers zelf kunnen toepassen in hun directe leefomgeving, dichtbij. Zo maken we mensen actief onderdeel van de oplossing. Stapje voor stapje. Daarnaast zetten we data en online communicatietools in om helderheid te scheppen in het complexe Umfeld van klimaat en energie. En om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om actief mee te doen.

Studio Clara werkt voor: