Magazine Aardgasvrij wonen

Overstappen van aardgas naar alternatieve warmtebronnen

vóór 2030 moeten we -als huizenbezitters althans- allemaal die keuze hebben gemaakt. Maar willen we dat ook? En zo ja: kúnnen we het ook? In 2020 voerde Studio Clara, samen met drie collegabureaus, een onderzoek uit naar motivaties van mensen om al of niet ‘aardgasvrij’ en duurzaam te gaan leven. Nu samengevat in een online magazine, conceptueel vormgegeven door Studio Clara. Interessante leesstof met praktische handvatten voor organisatie, kennisdeling en communicatie. Voor gemeenten, woningbouwcorporaties en energieleveranciers. En: natuurlijk voor iedereen die thuis ‘de overstap’ wil wagen! 

Studio Clara werkt voor: