Kwartier- makers en communicatie- adviseurs

De toekomst van de luchtvaart in Nederland: al vóórdat de coronacrisis vliegtuigen noodgedwongen aan de grond hield, onderwerp van een breed maatschappelijk debat.

Nieuwe overlegstructuur Eindhoven Airport

De vraag naar luchtvaart in Nederland blijft namelijk nog steeds toenemen. Tegelijkertijd wordt vanuit alle hoeken van de samenleving de roep om een schonere, meer op duurzaamheid, innovatie en kwaliteit gerichte luchtvaartsector steeds sterker. Groei van de luchtvaartsector is niet langer per definitie het uitgangspunt. Niet maatschappelijk, en niet politiek.

 

 

Een pittig debat, waarin een veelheid aan opvattingen, standpunten en emoties bij alle betrokken partijen een rol spelen. Heldere communicatie en constructief overleg zijn dan ook cruciaal om het vertrouwen tussen ‘luchthaven’ en omgeving (omwonenden, bewoners, bedrijfsleven, omliggende gemeenten) te versterken. 

 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en voortbouwend op een adviesrapport van voormalig staatssecretaris Pieter van Geel, heeft Studio Clara een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen uitgebracht over de op- en inrichting van een nieuwe overlegstructuur rondom regionale luchthaven Eindhoven Airport. 

Studio Clara vervulde de rol van kwartiermaker en communicatieadviseur:

  1. We spraken met alle betrokken partijen om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen advies over de nieuwe overlegstructuur

  2. We adviseerden over vernieuwende vormen van organisatie, participatie en overleg binnen de wettelijke mogelijkheden 

  3. We ontwikkelenden een nieuw internetplatform voor communicatie tussen luchthaven en omgeving

 

Geïnteresseerd in onze rol als kwartiermakers?

Neem contact op met Peter Rademaker, +31 6 81 47 71 00. 

Studio Clara werkt voor: