Proefcasus Eindhoven Airport

Kamerbrief over uitvoering advies Proefcasus Eindhoven Airport

Et voilà, zouden we bijna willen zeggen! Studio Clara’s werk als kwartiermakers voor Eindhoven Airport, in opdracht van het ministerie van IenW, zit erop. Ons eindrapport met aanbevelingen voor de opzet van een nieuwe communicatie- en overlegstructuur tussen Eindhoven Airport en haar omgeving, is door minister Van Nieuwenhuizen aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En dat betekent: ‘take off’ voor Luchthaven Eindhoven Overleg. Platform voor vernieuwende vormen van communicatie tussen de Eindhovense luchthaven en direct omwonenden, inwoners van de regio, bedrijfsleven, kennisinstituten, omliggende gemeenten, milieuorganisaties en luchtvaartindustrie. Een super interessante opdracht, een vliegende start voor Studio Clara én voor Luchthaven Overleg Eindhoven! Ons eindrapport en de brief van de minister lezen?

 

Studio Clara werkt voor: