Circulaire economie

Slim beleid is slim veranderen

De maatschappelijke sympathie voor de circulaire economie neemt merkbaar toe. Burgers en bedrijven willen graag hun steentje bijdragen, maar het gaat niet vanzelf. De communicatie moet helder zijn, er moet een mogelijkheid worden geboden om te handelen en te veranderen. Inzicht in beweegredenen van mensen om al of niet hun gedrag aan te passen, is dus cruciaal om beleid slim vorm te geven. Studio Clara gebruikt communicatie enerzijds als analyse-instrument om daadwerkelijk inzicht te krijgen in mensen, motivaties en gedragsaspecten. Welke maatregelen stimuleren, en welke demotiveren? Hoe bereikbaar is het alternatieve (en dus schonere) gedrag? Hoe kunnen communicatietechnieken als nudging of gamification subtiel bijdragen aan verandering van ingesleten gewoonten van mensen? Vervolgens ontwikkelen we een integrale communicatiestrategie en creatieve middelen om burgers en bedrijven te bereiken, betrekken en in beweging te zetten.

Studio Clara werkt voor: